Google Facebook TwitThis MySpace del.icio.us Digg Live

Členství v organizacích

Pro Švýcarsko jsou nejdůležitější vztahy s Evropskou unií a s USA.

Již od roku 1960 je Švýcarsko členem ESVO, tedy Evropského sdružení volného obchodu EFTA. V roce 1972 uzavřelo ESVO dohodu o zóně volného obchodu s Evropským společenstvím a roku 1992 dohodu o Evropském hospodářském prostoru s EU. Roku 1995 ESVO opustilo několik států a Švýcarsko, ačkoli zůstává členem, se aktivně nezapojuje.

V roce 1961 se Švýcarsko stalo členem OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Od roku 1963 je Švýcarsko členem Rady Evropy. Od června roku 2000 i členem Paktu stability Rady Evropy.

Roku 1992 se Švýcarsko stalo členem MMF – Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

V roce 1992 podalo Švýcarsko žádost o vstup do EU. Již v 90. letech uzavřelo s EU několik smluv, mezi nimi i Dohodu o volném obchodu. Postupně byly podepisovány další bilaterální smlouvy. Roku 2005 se země na základě kladného výsledku referenda rozhodla připojit k Schengenské dohodě a Dublinským konvencím. Od roku 2008 je tedy Švýcarsko členem Schengenského prostoru. Žádost o vstup do EU byla pozastavena, ale nebyla nikdy stažena. Pro Švýcarsko již není realizování vstupu do EU cílem.

Od roku 1995 je Švýcarsko členem WTO, tedy Mezinárodní obchodní organizace. Snahou Švýcarska je především likvidace různých překážek bránících mezinárodnímu obchodu.

V říjnu roku 1996 se Švýcaři rozhodli přistoupit k programu „Partnerství pro mír“, čímž se zapojili do činnosti NATO. Odsouhlasením tohoto programu začali s NATO spolupracovat, ale nestali se členy.

V referendu konaném 3. března 2002 rozhodli Švýcaři o vstupu k OSN. Členem se Švýcarsko stalo v září téhož roku.

Obecné informace